Age gate
Niqo Co logo

Hallå där! Är du över 18 år?

Ange ditt födelsedatum för att fortsätta

Månad
År
Jag är över 18 år
Jag är inte över 18 år

Denna webbplats innehåller information om våra nikotinprodukter och är avsedd för besökare boende i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Endast för vuxna nikotinanvändare över 18 år.

Dosorna

Våra dosor från ZYN, VOLT och Swave är gjorda av plast och av vårt klimatavtryck står våra förpackningar för 45 procent. Ett av våra stora mål inom hållbarhet handlr om att minska det avtrycket och att göra våra dosor helt återvinningsbara.

För att nå dit använder vi biobaserad plast i våra förpackningar och byter ut alla våra etiketter. Det kommer göra att våra förpackningar har noll i klimatpåverkan.

Vad har vi gjort?

När det kommer till materialet plast är det både mycket användbart men även problematiskt givet att plast är historiskt gjort av olja. Därför står också våra dosor för 45 procent av vårt klimatavtryck. Vi arbetar aktivt med att minska den negativa påverkan som materialet i våra förpackningar har på omvärlden. Det gör vi delvis genom att underlätta återvinningen av alla våra förpackningar och delvis genom att hela tiden se över vilken typ av plast som används för våra dosor.

År 2022 uppdaterades våra nikotinpåsar från varumärkena ZYN och VOLT till att ha dosor gjorda av 90 procent biobaserad plast. Det möjliggjordes genom en massbalansmetod, som innebär att man blandar in en viss mängd plast från förnybara råvaror vid tillverkningen av förpackningarna. Användandet av metoden massbalans innebär att det blir noll i klimatpåverkan för dosorna från ZYN och VOLT. Varumärkena har dessutom plastetiketter vilket gör förpackningarna helt återvinningsbara då de i sin helhet består av ett och samma material. Vi fortsätter naturligtvis samtidigt att uppmuntra alla er som använder våra nikotinpåsar att lämna in era förpackningar till återvinningen.

Vad är nästa steg?

Vi utforskar alltid nya typer av dosor parallellt med vårt arbete att minska klimatavtrycket från alla våra förpackningar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Swedish Match hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Information om personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Prenumerera