Fabrikerna

Alla våra dosor med nikotinpåsar som du köper produceras i någon av våra fyra fabriker i Sverige och Danmark. För att en fabrik ska få ett lägre klimatavtryck finns mycket att göra och vårt mål är att all den energi vi använder i våra fabriker ska vara fossilfri.

Våra dosor ska även levereras och i och med att transporterna står för 9% av vårt klimatavtryck jobbar vi även där på att sänka vårt avtryck.

Vad har vi gjort?

Vi har fyra fabriker som gör nikotinpåsar; tre i Sverige och en i Danmark. Våra tre fabriker i Sverige ligger i Kungälv, Göteborg och på Gotland och alla tre har en helt fossilfri energianvändning. Våra fabriker drivs av grön el från förnybara källor, biogas och fjärrvärme. Vår fabrik på Gotland har dessutom egna solceller på taket. Vår fabrik i Danmark har grönt el-avtal.

Fabriken i Kungälv har även en innovativ biobädd där gaser som uppstår vid produktionen tas om hand av mikroorganismer i ett biofilter istället för att förbrännas.

Ett par aktiviteter vi gör för att minska klimatpåverkan från våra transporter innefattar utbildning inom eco-driving för våra chaufförer, säkerställa att inga lastbilar går tomma och i största möjliga mån använda fossilfritt bränsle, exempelvis HVO.

Under våra regelbundna åkeribesök diskuterar vi kontinuerligt med våra transportörer om att byta till ett fossilfritt bränsle, att använda sig av mer miljövänliga bilar vid nyinköp och att se över fyllnadsgraden för att inte transportera luft. Vi jobbar dessutom på att få löpande rapportering om vilken klimatpåverkan våra transporter har.

Vad är nästa steg?

För att ytterligare minska avtrycket från våra transporter har vi under 2021 gjort en kartläggning av samtliga transporter inom vår Europa-division. Vårt nästa steg är att sätta skarpa mål samt att göra en kravspecifikation för våra transporter så att vi tillsammans effektivt kan minska på utsläppen.

2 fossilfria fabriker

Hittills har 2 av våra 4 fabriker som tillverkar nikotinpåsar helt fossilfri energianvändning. Men vi nöjer oss inte förrän alla har nått dit!

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Swedish Match hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Information om personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Prenumerera
Niqo Co logo

Hallå där! Är du över 18 år?

Ange ditt födelsedatum för att fortsätta

Månad
År
Jag är över 18 år
Jag är inte över 18 år

Denna webbplats innehåller information om våra nikotinprodukter och är avsedd för besökare boende i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Endast för vuxna nikotinanvändare över 18 år.