nikotinpåsar på resan
januari 2022

Nikotinpåsar på resan

Det är inte helt lätt att veta hur många nikotinpåsar man får ta med sig på resan och det kan skilja beroende på om du reser inom- eller utanför EU. Man måste dessutom hålla koll på vilka mängder som är godkända att ta med in i Sverige. Nikotinpåsar omfattas inte i december 2021, av samma lag som icke tobaksfria produkter och har därför andra regler och bestämmelser. Läs vidare om vad du behöver tänka på innan avfärd.

Flyg med nikotinpåsar

Beroende på vart du flyger så kan det finnas speciella regler när det kommer till nikotinpåsar. Oftast brukar det inte vara några problem att ha med sig en mängd som motsvarar eget bruk. Eget bruk varierar givetvis från person till person men så länge inte mängden är orimligt stor så brukar det inte vara något problem. Vanligast är att en enskild tulltjänsteman gör den bedömningen på plats. För att vara på säkra sidan bör inte mer än vad som kan klassas som normalt tas med.

Ta med nikotinpåsar till Sverige

För att ta in nikotinpåsar och andra nikotinhaltiga produkter till Sverige så finns det idag olika regler att följa beroende på vilket land du reser in ifrån. Dock så är det både inom- och utanför EU ganska liknande regler för just nikotinhaltiga produkter. Inom- och utanför EU får du med dagens regelverk ta med dig nikotinhaltiga produkter så länge det är för eget bruk. Tullverket skriver i december 2021 på sin hemsida att med eget bruk menar man ungefär 200 gram. Vill man ta med mer får man betala en extra kostnad. Du får heller inte vara under 18 år för att ta med dig nikotinpåsar till Sverige.

Nikotinpåsar och tullar och avgifter

Det finns idag inga direkta avgifter för nikotinprodukter så länge det är för eget bruk. Vill du dock ta med dig mer än mängden som klassas för eget bruk så tillkommer vissa avgifter. Tullverket skriver i december 2021 på sin hemsida att nikotinhaltiga produkter som du tar med dig från ett land utanför EU ska, utöver den avgiftsfria mängden, betalas tull, moms och svensk moms och svensk nikotinskatt. För e-vätska och andra nikotinhaltiga produkter ska du, utöver den avgiftsfria mängden, betala nikotinskatt även om du för in dem från ett annat EU-land.

Från land utanför EU: tull 390 kr/kg och skatt 1 225 kr/kg

Från annat EU-land: skatt 200 kr/kg

Om mängden nikotinpåsar du tar med dig överskrider 200 gram så ska du dessutom skatta. Då lämnar man in en deklarationsblankett per införseltillfälle. Här hittar du all information om nikotinskatt hos Skatteverket.

Nikotinpåsar till Finland

När det gäller införsel av nikotinpåsar till Finland råder mycket speciella regler. Endast införsel av svaga produkter är tillåten, eftersom de starkare är läkemedelsklassade.

Det finska tullverket skriver i december 2021:

"Nikotinpåsar klassificeras som egenvårdsläkemedel när deras nikotinhalt är högst 4 mg per portionspåse (dygnsdos 96 mg, dvs. en portionspåse på 4 mg tagen en gång i timmen). Nikotinpåsar vars nikotinhalt överskrider 4 mg är receptbelagda.

Kom ihåg att införseln av läkemedel alltid är personlig. Privatpersoner får inte skicka eller föra in läkemedelspreparat åt en annan privatperson."

Läs mer om vad som gäller just kring införsel av nikotinpåsar till Finland här.

Läs på innan avfärd

Glöm inte att läsa på vad det är för specifika regler för just ditt land innan avfärd. Det blir tråkigt om dina nikotinpåsar blir beslagtagna och du blir helt utan på resan. Tullverket har bra information om vad som gäller för Sverige men det finns även många sidor och communitys som skriver om reglerna för specifika länder.

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Swedish Match hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Information om personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Prenumerera
Säker betalning med:
Footer payment logoFooter payment logoFooter payment logoFooter payment logoFooter payment logo
Sverige

Swedish Match North Europe AB, Sveavägen 44, 111 34 Stockholm, Sverige, Orgnr: 556571-6924, Momsregnr: SE55657169240

Niqo Co logo

Hallå där! Är du över 18 år?

Ange ditt födelsedatum för att fortsätta

Jag är över 18 år
Jag är inte över 18 år

Denna webbplats innehåller information om våra tobaks- och nikotinprodukter och är avsedd för besökare boende i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Endast för vuxna tobaks- och nikotinanvändare över 18 år.