Age gate
Niqo Co logo

Hallå där! Är du över 18 år?

Ange ditt födelsedatum för att fortsätta

Månad
År
Jag är över 18 år
Jag är inte över 18 år

Denna webbplats innehåller information om våra nikotinprodukter och är avsedd för besökare boende i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Endast för vuxna nikotinanvändare över 18 år.

Tävlingsvillkor 

Swedish Match erbjuder sina konsumenter att delta i en konsumenttävling med nedan angivna villkor (”Tävlingen”). Tävlingen anordnas av Swedish Match North Europe AB, 118 85 Stockholm, org. nr. 556571-6924 (”Swedish Match”).  

Utöver allmänna tävlingsvillkor hänvisar vi till Swedish Match Information om personuppgifter samt vår policy om Cookies

 
Om Tävlingen 

 • Tävlingen startar från 12/5 2022 och gäller till dess att Tävlingen avslutas av Swedish Match.
 • Tävlingsdeltagare deltar i Tävlingen genom att:
  * Vara 18 år eller äldre
  * Fysiskt besöka ZYNs aktivering på sommarturnén
  * Skicka in ordet du hittar via ZYN-krysset på niqo.com/ZYNtavling. Gissar tävlingsdeltagaren rätt så är denne med om utlottning av en CAKE motorcykel.
  * Gissar flera personer rätt lottas vinnaren

Pris(er) 

Tävlingens pris är: 

1 st CAKE elmotorcykel värd 42 000 kr.

Allmänna Tävlingsvillkor: 

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med Tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera Tävlingen. 

 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan samt enligt vår integritetspolicy. 

 3. Tävlingsdeltagaren måste vara 18 år eller äldre för att delta i Tävlingen. Enbart personer som varit på den fysiska aktiveringen, där legkontroll genomförts, har möjlighet att tävla. Genom att dela dina uppgifter godkänner du också villkoren om att följa NIQO.com nyhetsbrev.

 4. För att delta i Tävlingen måste du bo i Sverige samt acceptera dessa Allmänna Tävlingsvillkor. Genom att delta i Tävlingen accepterar du dessa Tävlingsvillkor.

 5. Ansvarig för Tävlingen är:

Swedish Match North Europe AB, 118 85 Stockholm. Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556571692401.

 1. Vinnaren utses av Natalie Stevendahl på Swedish Match. Beslutet om vem som vinner kan inte överklagas.

 2. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

 3. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via den email som skrevs in vid registrering. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt som uppstår till följd av vinsten.

 4. Swedish Match står för leveransen. Vinnaren måste bo i Sverige och inga leveranser utom Sverige tillhandahålls. Priset skickas via post till vinnaren vilket kommuniceras via mail till vinnaren. Vinnaren ansvarar för att ta emot priset vid leveranstillfället.

 5. Anställda vid Swedish Matcheller deras närmast anhöriga får inte delta i Tävlingen.

 6. Swedish Match tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av Tävlingen.

 7. Vid misstanke om fusk i något avseende, eller misstanke om att tävlingsdeltagaren inte uppfyller villkoren för att delta i Tävlingen, äger Swedish Match rätt att diskvalificera tävlingsdeltagare/bidrag.

 8. Swedish Match förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avsluta eller ställa in en tävling. Tävlingsvillkoren kan komma att ändras eller uppdateras under tävlingsperiodens gång.

Kontaktuppgifter  

Frågor gällande Tävling: natalie.stevendahl@swedishmatch.com

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Swedish Match hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Information om personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Prenumerera