Age gate
Niqo Co logo

Hallå där! Är du över 18 år?

Ange ditt födelsedatum för att fortsätta

Månad
År
Jag är över 18 år
Jag är inte över 18 år

Denna webbplats innehåller information om våra nikotinprodukter och är avsedd för besökare boende i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Endast för vuxna nikotinanvändare över 18 år.

Transporter & fabriker

Alla våra dosor med nikotinpåsar som du köper produceras i någon av våra fem fabriker i Sverige och Danmark. För att en fabrik ska få ett lägre klimatavtryck finns mycket att göra och vårt mål är att all den energi vi använder i våra fabriker ska vara fossilfri. 

Våra dosor ska även levereras och i och med att transporterna står för 9% av vårt klimatavtryck jobbar vi även där på att sänka vårt avtryck.

Vad har vi gjort?

Vi har fem fabriker som tillverkar nikotinpåsar och andra produkter; tre i Sverige och två i Danmark. Våra tre fabriker i Sverige ligger i Kungälv, Göteborg och på Gotland och alla tre har en helt fossilfri energianvändning. Fabrikerna i Göteborg och Kungälv drivs av el från förnybara källor, biogas och fjärrvärme. Fabriken på Gotland har en egen solcellspark. De två fabrikerna i Danmark har gröna el-avtal. Mellan år 2021 till 2023 minskade våra fabrikers energiförbrukning (MWh) med 2%.

Biogas från avfallsrester är en av våra energikällor och den är hållbarhetscertifierad. Vår biogasol, som används i Kungälv, i flytande form kommer från olika länder i Europa och vår biogas, som används i Göteborg, i gasform kommer till största delen från Danmark under 2023.

Fabriken i Kungälv har även en innovativ biobädd där gaser som uppstår vid produktionen tas om hand av mikroorganismer i ett biofilter istället för att förbrännas.

Fabriksmiljöer kan bli kemikalietäta och detta försöker vi kontrollera genom att inköpen av kemikalieklassade produkter måste ifrågasättas och granskas. Vi har även lokala projekt där vi bland annat, tillsammans med leverantörerna, försöker substituera bort kemikalier som inte är bra för människa och miljö. En av våra danska fabriker lyckades under 2023 byta ut, eller ta bort, 82 stycken (37%) kemikalieklassade produkter.

Ett par aktiviteter vi gör för att minska klimatpåverkan från våra transporter innefattar utbildning inom eco-driving för våra chaufförer, säkerställa att inga lastbilar går tomma och i största möjliga mån använda fossilfritt bränsle, exempelvis HVO.

Under våra regelbundna åkeribesök diskuterar vi kontinuerligt med våra transportörer om att byta till ett fossilfritt bränsle, att använda sig av mer miljövänliga bilar vid nyinköp och att se över fyllnadsgraden för att inte transportera luft. Vi jobbar dessutom på att få löpande rapportering om vilken klimatpåverkan våra transporter har.

Vad är nästa steg?

För att ytterligare minska vårt klimatavtryck har vi kartlagt alla våra transporter inom den nordiska marknaden under 2023. Nästa steg är att successivt införa grönare transporter genom att fasa ut äldre lastbilar till förmån för elektrifierade fordon. Vi upprätthåller också kontinuerliga diskussioner med våra transportörer för att gemensamt hitta de bästa vägarna framåt för att effektivt minska utsläppen.

3 fossilfria fabriker

Hittills har 3 av våra 5 fabriker helt fossilfri energianvändning.* Men vi nöjer oss inte förrän alla har nått dit!

*Leverantören av fjärrvärme till Göteborgsfabriken kan inte förse nätet helt fossilfritt eftersom man bland annat tar tillvara spillvärme från stadens raffinanderier. För den delen klimatkompenserar vi.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Swedish Match hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Information om personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Prenumerera