Age gate
Niqo Co logo

Hallå där! Är du över 18 år?

Ange ditt födelsedatum för att fortsätta

Månad
År
Jag är över 18 år
Jag är inte över 18 år

Denna webbplats innehåller information om våra nikotinprodukter och är avsedd för besökare boende i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Endast för vuxna nikotinanvändare över 18 år.

Vad innebär massbalans?

Hela 45% av klimatavtrycket för Swedish Match Europe Division står våra förpackningar för. För att minska det har vi som ett första steg börjat fasa ut den fossila plasten baserad på råolja för att ersätta den med biobaserad plast. Processen sker genom en så kallad massbalansmetod som vi berättar om på dosorna till ZYN och VOLT. Läs mer här om vad det innebär.

Biobaserat och fossilt material blandas

De allra flesta av våra dosor och förpackningar är tillverkade av plast som historiskt producerats av råolja. När vi nu börjat tillämpa en massbalansmetod innebär det att vi säkerställer att en viss mängd biobaserat material finns i systemet, motsvarande den plast som behövs för att tillverka våra dosor och etiketter till varumärkena ZYN och VOLT.

Vid produktionen av plast (granulat) blandas biobaserat material med fossilt material innan plastgranulaten transporteras till våra fabriker där förpackningarna tillverkas. Eftersom granulaten levereras till flera olika industrier från vår leverantör varierar innehållet och somliga av våra dosor består av mer biobaserat material medan andra bara litegrann eller kanske inget alls.

Genom en licensiering kan vi berätta om vårt åtagande och mängden biobaserat material vi köpt in på våra dosor till ZYN och VOLT.

Här kan du se en modell som visar hur processen fungerar.

Biobaserad plast sänker klimatavtrycket med 100%

Att vi använder oss av massbalansmetoden ger oss möjlighet att berätta om vårt åtagande på våra ZYN- och VOLT-dosor. Det ger oss också möjligheten att kommunicera att dosorna består av 90% biobaserad plast, även om just den ZYN-dosa du håller i handen kanske inte gör det. Varför är det inte 100% biobaserad plast undrar du? Det handlar om att man i tillverkningsprocessen även tillsätter andra ämnen utöver plasten, såsom t ex mjukgörare.

Eftersom plasten nu och framöver kommer att bestå av återvunna resurser istället för råolja innebär det att klimatavtrycket för dosorna till ZYN och VOLT sänks med 100%. Beräkningen är gjord på dosans hela livscykel, från framtagande av råmaterial till sluthantering av dosan, i enlighet med standarden ISO 14040. Den vetenskapliga beräkningen kallas för en livscykelanalys där det främsta resultatet benämns som ”global uppvärmningspotential” - som i sin tur förklarar vad förpackningens klimatavtryck är. För att se till att analysen är utförd korrekt blir den kritiskt granskad och därmed tredjepartsverifierad.

ZYN och VOLT:s etiketter är även de gjorda i plast och ingår i massbalansmetoden. Våra dosor till ZYN och VOLT ska även fortsättningsvis, precis som alla andra tomma dosor, slängas i plaståtervinningen.

Säkerställd spårbarhet av ISCC

För att säkerställa att den investering som vi gör är hållbar och resulterar i att andelen biobaserat ökar i förhållande mot det fossila materialet i systemet är det viktigt att materialet är certifierat. Vi investerar därför i material som är certifierat av ISCC (International Sustainability & Carbon Certification).

En ISCC-certifiering säkerställer att varje aktör som är inblandade och hanterar materialet, från ursprungskälla till oss, uppfyller ISCC:s kriterier för hållbarhet och spårbarhet. Som sista aktör innan produkten når marknaden har vi ISCC-licensierat våra varumärken ZYN och VOLT och sluter på så sätt cirkeln rörande spårbarhet.

Frågor och svar

Här är de vanligaste frågorna och svaren om massbalans-metoden och vårt arbete med biobaserad plast.

Hur sänks avtrycket med 100 procent när dosan bara innehåller 90 procent biobaserad plast?
Vad innehåller den biobaserade plasten?
Varför använder ni inte återvunnen plast istället för biobaserad plast?
Varför börjar ni inte tillverka alla dosor av biomaterialet istället för er massbalansmetod?
Varför används inte massbalansmetoden på alla era varumärken och förpackningar?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Swedish Match hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Information om personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Prenumerera