Niqo Co logo

Hallå där! Är du över 18 år?

Ange ditt födelsedatum för att fortsätta

Månad
År
Jag är över 18 år
Jag är inte över 18 år

Denna webbplats innehåller information om våra nikotinprodukter och är avsedd för besökare boende i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Endast för vuxna nikotinanvändare över 18 år.

Tävlingsvillkor

Den fullständiga tävlingen hittar du på på @vorld_of_volt på Instagram

Swedish Match erbjuder konsumenter att delta i en konsumenttävling med nedan angivna villkor (”Tävlingen”). Tävlingen anordnas av Swedish Match North Europe AB, 118 85 Stockholm, org. nr. 556571-6924 (”Swedish Match”).  

Utöver allmänna tävlingsvillkor hänvisar vi till Swedish Match Information om personuppgifter samt vår policy om Cookies

 
Om Tävlingen 

 • Tävlingen startar den 22/5 2023 och gäller till dess att Tävlingen avslutas av Swedish Match.

 • Tävlingsdeltagare deltar i Tävlingen genom att:
  * Vara 25 år eller äldre.
  * Gilla inlägget för Tävlingen på @vorld_of_volt på Instagram och där svara på frågan "Hur många smaker finns inom VOLT Pearls formatet?"

 • Vinnaren kontaktas via DM på Instagram och har 4 timmar på sig att svara på meddelandet från att SMNE kontaktat Vinnaren. Annars övergår vinsten till annan tävlande. Vinnarens användarnamn publiceras i kommentarsfältet när Tävlingen avslutats.

 

Pris(er) 

Tre VIP-biljetter till Steve Angellos spelning på Evenew i Stockholm till ett värde av sammanlagt 2685 kr á 895 kr/st. Vinnaren får en biljett levererad till sin mailadress som vinnaren ansvarar för att tillge SMNE.
Konserten äger rum den 26 maj klockan 18:00-23:00.

 

Allmänna Tävlingsvillkor: 

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med Tävlingen kommer att behandlas av Swedish Match för att kunna administrera Tävlingen. 

 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan samt enligt vår Information om personuppgifter

 3. Tävlingsdeltagaren måste vara 25 år eller äldre för att delta i Tävlingen. Vinsten löses in på NIQO.com där verifieringskontroll i form av Bank-ID hjälper oss verifiera åldern.

 4. För att delta i Tävlingen måste du bo i Sverige samt acceptera dessa Allmänna Tävlingsvillkor. Genom att delta i Tävlingen accepterar du dessa Tävlingsvillkor.

 5. Ansvarig för Tävlingen är:

Swedish Match North Europe AB, 118 85 Stockholm. Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556571692401.

 1. Vinnaren utses utifrån motivering av Julia Donka på FLB Europa. Beslutet om vem som vinner kan inte överklagas.

 2. Genom att tävlingsdeltagaren skickar in sitt bidrag till Tävlingen överlåter tävlingsdeltagaren upphovsrätten avseende bidraget till Swedish Match. Swedish Match får därmed rätt att använda bidraget utan begränsning i tid och på valfritt sätt (inklusive rätten att fritt ändra, bearbeta, publicera eller överlåta bidraget).

 3. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

 4. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via DM på Instagram. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan ersättning. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt som uppstår till följd av vinsten.

  Anställda på Swedish Match eller deras närmast anhöriga får inte delta i Tävlingen.

 5. Swedish Matchtar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av Tävlingen.

 6. Vid misstanke om fusk i något avseende, eller misstanke om att tävlingsdeltagaren inte uppfyller villkoren för att delta i Tävlingen, äger Swedish Match rätt att diskvalificera tävlingsdeltagare/bidrag.

 7. Swedish Match förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avsluta eller ställa in en tävling. Tävlingsvillkoren kan komma att ändras eller uppdateras under tävlingsperiodens gång.

 

Kontaktuppgifter  

Frågor gällande Tävling: julia@flbeuropa.com

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Swedish Match hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Information om personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Prenumerera