Age gate
Niqo Co logo

Hallå där! Är du över 18 år?

Ange ditt födelsedatum för att fortsätta

Månad
År
Jag är över 18 år
Jag är inte över 18 år

Denna webbplats innehåller information om våra nikotinprodukter och är avsedd för besökare boende i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Endast för vuxna nikotinanvändare över 18 år.

Nikotin vs Koffein
maj 2022

Nikotin vs Koffein

Nikotin och koffein är båda exempel på populära, kulturella och legala substanser som uppskattas av miljontals människor världen över, varje dag. I denna artikel kommer vi bland annat titta närmre på användandet och konsumtionen av respektive ämne, samt vilka effekter de kan ge.

Nikotin och koffein är båda så kallade alkaloider och förekommer i fler än de traditionella växter som vi förknippar med dem. En del av dem är vanliga grödor som återfinns som livsmedel på våra middagsbord. Många grödor som tillhör familjen Solanaceae, eller potatisväxter, innehåller låga mängder nikotin, exempelvis potatis, tomater, chili och auberginer. Utöver kaffeplantans bönor så utvinns koffein ur andra vanligen förekommande grödor och växter så som tebuskar, kakaobönor och kolanötter.

Nikotin och koffein används traditionellt som en mild stimulantia och höjer känslan av välbefinnande, gör oss pigga och alerta, lindrar spänningar och skärper sinnet.

I vissa sammanhang kan till exempel nikotin till och med ha fördelaktiga egenskaper inklusive terapeutiskt värde mot utvecklingen av multipel skleros, Parkinsons sjukdom och Alzheimers. Ett område som det idag forskas kring.

Varken nikotin eller koffein orsakar cancer och definieras följaktligen inte som cancerframkallande ämnen av Världshälsoorganisationen (WHO). Men på 70- och 80-talet cirkulerade det rykten om att kaffedrickande och användande av icke tobaksfria portionspåsar skulle orsaka cancer p.g.a. innehållet av koffein respektive nikotin. Ryktena om både koffeinets och nikotinets cancerframkallande egenskaper har idag vetenskapligt avfärdats.

Även om både nikotin och koffein orsakar beroende är den allmänna medicinska ståndpunkten idag att ämnena i sig medför få hälsorisker. Mer än en miljard människor världen över konsumerar koffein och nikotin dagligen. Däremot kan administrationsformen dvs. på vilket sätt vi konsumerar dessa alkaloider vara skadliga. Nikotinpåsar är exempel på en produkt som administrerar nikotin med en mycket gynnsammare riskprofil än exempelvis nikotinprodukter som inhaleras.

Utbredd konsumtion av kaffe

Lyckligtvis är den vanligaste konsumtionsformen av koffein via upphettning av vatten tillsammans med malda kaffebönor eller torkade teblad som dricks dvs. kaffe eller te, även om koffein också finns i läsk med hög sockerhalt.

Det leder oss till ett intressant tankeexperiment. Hur hade vi betraktat kaffe- och tedrickande om den vanligare formen för koffeinintag skedde parallellt via inandning av aromer från kaffeplantan eller tebusken? Hade då förpackningarna med kaffebönor och tepåsar avsett för att dricka med upphettat vatten försetts med varningstexter likt de som återfinns dosorna?

Effekter av nikotin och koffein

När det kommer till administration av nikotin och koffein finns det en annan intressant skillnad. Kroppens upptag av koffein, när vi dricker en kopp kaffe, är närmare hundra procent eftersom kaffet passerar tarm- och magkanaler. Däremot återfinns det mesta av nikotininnehållet i den använda och förbrukade nikotinpåsen, eftersom vi inte sväljer den utan endast stoppar den under läppen.

Rapporter om nikotin- eller koffeinförgiftning är sällsynta, eftersom det är praktiskt taget omöjligt att nå sådana toxiska nivåer vid normal användning.

Nikotin, liksom koffein, utövar farmakologiska effekter som kan bidra till akuta kardiovaskulära händelser såsom ökad hjärtfrekvens och blodtryck.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns många likheter mellan nikotin och koffein, men även en del skillnader, inte minst på vilket sätt vi administrerar eller konsumerar dessa stimulerande ämnen.

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Swedish Match hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Information om personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Prenumerera