checkmark Fri frakt
checkmark Prenumerera på nikotinpåsar
checkmark Snabb leverans & färska produkter
Niqo Co logo
icon-user
icon-refresh
icon-cart

Sök

Nikotin i EU
september 2022

Nikotin i EU

Hur ser nikotinanvändandet ut i EU? Tidigare rökare har varit med i en undersökning av ETHRA där de har gett sin syn på nikotinprodukter. Många använder nikotinprodukter för att kunna sluta röka och brist på tillgång till nikotinprodukter i vissa länder inom EU har visat sig vara något som gör det svårare att sluta med cigaretter. Här berättar vi mer om studien och dess resultat.

ETHRA:s rapport om nikotinanvändning i EU

ETHRA (European Tobacco Harm Reduction Adcovates) har gjort en rapport gällande tobak- och nikotinanvändning med svaranden från 28 EU-länder. I studien The EU Nicotine Users Survey redovisas huruvida nikotinprodukter varit till hjälp vid rökavvänjning och hur väl bestämmelser i EU, och dess olika länder, anses påverka förutsättningarna för att kunna bli rökfri. I processen att sluta röka övergår en del från cigaretter till nikotinprodukter som är ett mindre skadligt alternativ.

Nikotinportioner som en skadereducerande produkt

ETHRA skriver i sitt pressmeddelande att studien gav ett stort antal svar med klara besked från 35 000 EU-medborgare. Det som bekräftades var att EU:s nikotinkonsumenter tar eget ansvar gällande att minimera hälsoriskerna genom att sluta röka. De känner däremot att möjligheterna minskar i och med de regleringar som görs gällande de produkter som många tar hjälp utav under avvänjningsprocessen.

Över 27 000 av respondenterna svarade att de helt har slutat röka. De angav att de viktigaste alternativa nikotinprodukterna för att kunna lyckas med att sluta röka var nikotinportioner, snus och e-cigaretter. Den största majoriteten har använt e-cigaretter för att sluta röka, vilket troligtvis har att göra med att produkten konsumeras på samma vis samt att det är mer tillgängligt. De näst vanligaste produkterna är nikotinportioner och snus som 1,9% angav att de använde för att framgångsrikt sluta röka. Om man endast tittar på de svenska respondenterna så är det 43,3% av de före detta rökarna som har använt snus eller nikotinportioner för att sluta. Detta menar ETHRA visar på att om dessa rökfria produkter var legaliserade i fler länder än Sverige skulle många nikotinanvändare välja de före cigaretter som är skadligare.

Att använda skadereducerande produkter har visat sig vara en effektiv och attraktiv metod för att sluta röka. Enligt en branschkollegas konsumentdata från närmare 1 miljon kunder har 60% av deras globala nikotinportionsanvändare varit rökare tidigare, vilket stämmer överens med ETHRA:s resultat från undersökningen.

Begränsade förutsättningar gör det svårare att sluta röka

Det vanligaste sättet att konsumera nikotin i Europa är fortfarande genom att röka cigaretter, däremot är det en stor andel som önskar sluta. I undersökningen framkommer det att 67% av de som röker idag vill sluta, men att det finns svårigheter att bli rökfria på ett sätt som de själva anser känns acceptabelt och möjligt. Om försäljningen av snus legaliserades i EU svarar 31% av de som önskar sluta att de skulle kunna tänka sig testa att använda det som en rökavvänjningsprodukt. Det tydliggörs att brist på tillgång till nikotinprodukter med lägre hälsorisk blir ett hinder för de konsumenter som önskar sluta med cigaretter. Den statistiska fakta från studiens resultat anser ETHRA borde uppmärksammas och användas i BECA, vilket är EU:s Europes Beating Cancer Plan.

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Swedish Match hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Information om personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Prenumerera
Säker betalning med:
Footer payment logoFooter payment logoFooter payment logoFooter payment logoFooter payment logo
Sverige

Swedish Match North Europe AB, Sveavägen 44, 111 34 Stockholm, Sverige, Orgnr: 556571-6924, Momsregnr: SE55657169240

Niqo Co logo

Hallå där! Är du över 18 år?

Välkommen in! Den här sidan innehåller information om nikotininnehållande produkter avsedda för personer över 18 år. För besök och inköp måste du vara 18 år eller äldre.

Jag är över 18 år
Jag är inte över 18 år