Age gate
Niqo Co logo

Hallå där! Är du över 18 år?

Ange ditt födelsedatum för att fortsätta

Månad
År
Jag är över 18 år
Jag är inte över 18 år

Denna webbplats innehåller information om våra nikotinprodukter och är avsedd för besökare boende i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Endast för vuxna nikotinanvändare över 18 år.

Åldersgräns för tobaksfritt, vitt snus
oktober 2022

Åldersgräns för tobaksfritt, vita nikotinpåsar

En ny lag trädde i kraft den 1 augusti 2022. Lagen innefattar bland annat en åldersgräns för köp av tobaksfritt, vita nikotinpåsar, även kallat nikotinportioner eller nikotinpåsar. Vid försäljning av tobaksfria produkter är det numera 18-årsgräns, som det tidigare endast varit för traditionella icke-tobaksfria produkter. Här kan du läsa mer om åldersgränsen och fler lagbestämmelser gällande vita nikotinpåsar.

Är det olagligt att sälja nikotinpåsar till personer under 18 år?

Ja, från 1 augusti 2022 är det olagligt att sälja nikotinpåsar till personer under 18 år. Icke-tobaksfria produkter har haft 18-årsgräns sedan 1997, men eftersom vita nikotinpåsar är tobaksfria faller det ej under lagen. Tidigare har åldersgränsen på nikotinpåsar endast varit en branschöverenskommelse, där försäljare av tobaksfria nikotinpåsar har enats om en nationell åldersgräns på 18 år. Sveriges aktörer har med andra ord tagit sitt ansvar när det kommer till försäljning av produkter som innehåller det beroendeframkallande ämnet nikotin.

Hur kontrolleras åldern hos köparen av vita nikotinpåsar?

I butiker och kiosker, inklusive Niqo Co.-butikerna, kontrolleras åldern genom att du som köper visar din legitimation. Såvida det inte är uppenbart att köparen är långt över 18 år. Här på vår e-handel behöver man styrka sin ålder genom att verifiera sig digitalt.

Det är inte tillåtet att en person under 18 gör en beställning i en annan persons namn, så kallad urkundsförfalskning, eller att en person köper ut till icke-myndiga personer. Swedish Match förbehåller sig också rätten att neka ett köp om vi skulle misstänka att oegentligheter eller missbruk av vår beställningsfunktion sker.

Lagbestämmelser för vita nikotinpåsar utöver åldersgränsen för försäljning

Utöver åldersgränsen gällande köp och försäljning av vita nikotinpåsar, ingår även flera andra bestämmelser i den nya lagen för tobaksfria nikotinprodukter. Bland annat är det nu olagligt att rikta marknadsföring till personer under 25 år, likt lagen för marknadsföring av alkoholhaltiga drycker.

Från och med 1 januari 2023 är det också krav på att en hälsovarning på ett tydligt sätt återges vid marknadsföring av nikotinprodukter. Detta är dock något vi på Niqo Co. redan gör. Som du kan se nedan finns en tydlig hälsovarning som lyder: ”Ej under 18 år. Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.”.

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Swedish Match hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Information om personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Prenumerera