Age gate
Niqo Co logo

Hej med dig! Er du over 18 år?

Indtast venligst din fødselsdato

Måned
År
Jeg er over 18 år
Jeg er ikke over 18 år.

Denne hjemmeside indeholder information om vores tobaks- og nikotinprodukter og er beregnet til besøgende, der bor i Danmark. Du skal derfor verificere din alder her. Vores produkter er ikke beregnet til salg eller brug af personer under 18 år. Brugen af vores produkter er ikke risikofri, da de indeholder nikotin, som er et meget vanedannende stof. Kun for voksne tobaks- og nikotinbrugere over 18 år

Bæredygtighed

Vores nikotinposer fra ZYN og VOLT er rene nydelsesprodukter. For at vi også i fremtiden fortsat kan få glæde af vores nikotinposer, arbejder vi hårdt på at reducere vores negative påvirkning af klimaet. Vi er bevidste om, hvilken belastning vores produkter har på klimaet og ønsker at tage vores ansvar. Vores mål er at reducere den totale klimapåvirkning fra hele vores drift med 41 procent inden år 2030.

På denne side kan du, som er interesseret, finde ud af, hvordan vi arbejder med en massebalancemetode til vores emballager, og hvad det indebærer.

Hvad indebærer massebalance?

Vores emballager stod for 45 procent af klimaaftrykket fra Swedish Match Europe Division i 2021. Som et første skridt i retning mod at reducere det, begynder vi at udfase fossilt plast baseret på råolie og erstatte det med biobaseret plast. Det gør vi ved at anvende den såkaldte massebalancemetode, som vi beskriver på dåserne benyttet til ZYN og VOLT. Her kan du læse mere om, hvordan det fungerer.

Biobaseret råmateriale blandes med fossilt materiale

De fleste af de dåser, vi bruger til snus og nikotinfri produkter, er lavet af plast, som historisk er baseret på råolie. Når vi nu begynder at anvende massebalancemetoden, betyder det, at vi garanterer, at der er en vis mængde biobaseret materiale i systemet, svarende til den plast, der skal til for at fremstille dåserne og etiketterne til varemærkerne ZYN og VOLT.

Det biobaserede materiale blandes med fossilt materiale under produktionen af plast (granulat), og dette plastgranulat leveres derefter til de fabrikker, der fremstiller vores emballager. Da leverandøren sender plastprodukter til flere forskellige industrier, vil indholdet variere, og nogle af vores dåser vil indeholde mere biobaseret materiale, mens andre kun vil indeholde en brøkdel eller muligvis intet overhovedet.

Men gennem licensering kan vi kommunikere vores forpligtelse og mængden af biobaseret materiale, vi har købt ind til produktionen af ZYN- og VOLT-dåserne.

Biobaseret plast reducerer vores klimaaftryk

Massebalancemetoden giver os mulighed for at kommunikere vores forpligtelse på ZYN- og VOLT-dåserne og forklare, at de består af 90 procent biobaseret plast, selv om det måske ikke er tilfældet for den dåse, du holder i hånden. At det ikke er 100 procent biobaseret plast, skyldes, at andre stoffer såsom blødgørere er tilsat plasten under fremstillingen.

Da plasten nu består af genbrugsressourcer frem for råolie, er klimaaftrykket fra emballagerne til vores to varemærker ZYN og VOLT reduceret med 100 procent. Denne beregning er baseret på emballagens hele livscyklus, fra produktionen af råmaterialer til håndtering af emballageaffald i henhold til ISO 14040-standarden. En sådan videnskabelig beregning kaldes en livscyklusanalyse, hvor det vigtigste resultat er kendt som ”globalt opvarmningspotentiale”, hvilket indikerer emballagens klimaaftryk. For at sikre, at analysen udføres korrekt, bliver den kritisk kontrolleret og dermed certifikeret af en tredjepart.

Etiketterne på ZYN og VOLT er også lavet af plast og indgår i massebalancemetoden. Ved affaldssorteringen skal tomme ZYN- og VOLT-dåser, ligesom alle andre dåser, fortsat bortskaffes som plastemballage.

Sporbarhed garanteret af ISCC

For at sikre, at den investering, vi foretager, er bæredygtig og resulterer i en stigning af den biobaserede andel i systemet i forhold til den fossilbaserede, er det vigtigt, at materialet er certificeret. Vi har valgt at investere i materiale, som er certificeret af ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

ISCC-certificeringen garanterer, at alle aktører, der håndterer materialet – fra kilden til os – opfylder deres kriterier for bæredygtighed og sporbarhed. Som den sidste aktør i kæden, inden produktet sendes på markedet, har vi ISCC-certificeret ZYN- og VOLT-varemærkerne og dermed lukket kredsen med hensyn til sporbarhed.

FAQ

Her er de mest almindelige spørgsmål og svar om massebalancemetoden og vores arbejde med biobaseret plast.

Hvordan kan klimaaftrykket reduceres med 100 procent, når dåsen kun består af 90 procent biobaseret plast?
Hvad består biobaseret plast af?
Hvorfor bruger I biobaseret plast frem for genbrugsplast?
Hvorfor bruger I massebalancemetoden i stedet for at begynde at fremstille al emballagen af biomateriale?
Hvorfor er massebalancemetoden ikke indført for alle jeres dåser?
Danmark

Swedish Match North Europe AB
118 85 Stockholm, Sverige
Org.number: 556571-6924 
Momsregnr: DK13 04 83 20