checkmark Fri frakt
checkmark Prenumerera på nikotinpåsar
checkmark Snabb leverans & färska produkter
Niqo Co logo
icon-user
icon-refresh
icon-cart

Sök

Nikotin- och tobaksvanor i Sverige
september 2022

Nikotin- och tobaksvanor i Sverige

Hur ser tobaksvanorna ut i Sverige och hur har nikotinanvändandet utvecklats de senaste åren? Det är ett faktum att tobaksrökningen orsakar stora hälsoproblem i befolkningen och att det är en av de främsta hälsoriskerna i Europa som är påverkansbara. Här berättar vi mer om utvecklingen gällande nikotin- och tobakskonsumtion fram till och med 2020.

I denna artikel utgår vi ifrån en rapport av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), vid namn Tobaksvanor i Sverige 2003–2020, som beskriver hur konsumtionen av snus och cigaretter utvecklats under 2003–2020.

Tobakskonsumtion i Sverige

När det kommer till cigarettkonsumtionen i Sverige under 2020 så minskades den med 7% jämfört med 2019. År 2020 skattades den totala konsumtionen till 625 cigaretter per invånare, räknat på Sveriges invånare som är 15 år eller äldre. Sedan 2003 har cigarettkonsumtionen minskat med 43%.

Om vi i stället tittar på snuskonsumtionen under 2020 var den 0,82 kilo snus per invånare 15 år och äldre. Det är en minskning på 3% jämfört med 2019. I och med övergången som skett från lössnus till portionssnus har den genomsnittliga vikten per dosa minskat. Detta har medfört att snuskonsumtionen uttryckt i antal kilo har minskat med 12% sedan 2003, medan konsumtionen har ökat med 39% sett till antalet dosor per invånare 15 år och uppåt.

Hur ser rök- och snusvanorna ut?

29% av Sveriges befolkning i åldern 17–84 har under 2020 rökt och/eller snusat vid minst ett tillfälle den senaste månaden. Bland män var det 37% som angav att de rökt eller snusat minst en gång den senaste månaden, medan det för kvinnor var 21%.

Rökvanor i Sverige

Under 2020 hade 6% av befolkningen rökt sporadiskt, omkring 8% hade rökt dagligen och 14% vid minst ett tillfälle den senaste månaden. Dagligrökningen har minskat kraftigt sedan 2003 och mängden cigaretter som rökarna själva uppger konsumeras under ett år har minskat med ungefär 35%.

Snusvanor i Sverige

Gällande snusvanorna 2020 så var det 4% som hade snusat sporadiskt, omkring 16% hade snusat dagligen och 20% vid minst ett tillfälle senaste månaden. Mellan 2007 och 2020 har andelen snusare ökat, vilket sannolikt är en följd av att andelen rökare minskat. I artikeln Nikotin i EU kan du läsa om en rapport av ETHRA som bland annat lyfter huruvida nikotinprodukter varit till hjälp vid rökavvänjning. Där framkommer det att 43,3% av respondenterna som är svenska före detta rökare har använt snus eller nikotinportioner för att sluta med cigaretter.

Konsumtion av det vita tobaksfria nikotinsnuset

Under perioden 2003–2020 och även fram till idag har snusmarknaden breddats, framför allt i samband med det tobaksfria vita nikotinsnuset. Över lag finns det få undersökningar som mäter just konsumtionen av tobaksfritt nikotinsnus i dagsläget. En mätning gällande användning av olika typer av snus, gjord av Folkhälsomyndighetens webbpanel, visar däremot att 5% av befolkningen mellan 16 och 88 år har använt tobaksfritt nikotinsnus under 2021. Enligt uppgifter från Swedish Match utgjorde nikotinportioner ungefär 16% av den totala kategorin med rökfria produkter år 2020 sett till Skandinavien.

I CAN:s rapport presenteras ej statistik för nikotinportioner i och med att rapporten baseras på statistik om skatteintäkter från tobak. Det är däremot sannolikt att respondenter uppfattar och definierar nikotinportioner som snus, vilket gör att de fångas upp genom Monitormätningarnas konsumtionsfrågor.

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Swedish Match hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Information om personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Prenumerera
Säker betalning med:
Footer payment logoFooter payment logoFooter payment logoFooter payment logoFooter payment logo
Sverige

Swedish Match North Europe AB, Sveavägen 44, 111 34 Stockholm, Sverige, Orgnr: 556571-6924, Momsregnr: SE55657169240

Niqo Co logo

Hallå där! Är du över 18 år?

Välkommen in! Den här sidan innehåller information om nikotininnehållande produkter avsedda för personer över 18 år. För besök och inköp måste du vara 18 år eller äldre.

Jag är över 18 år
Jag är inte över 18 år